Ciarkowski Daniel BHP w pracowni komputerowej

1. Media transmisyjne

2.Urzdzenia sieciowe